Holistisch Therapie
Spirituele coaching
HSP
Yunity Star Kids
Bewustzijnstraining
Workshops
Dolphin Touch©
Agenda
Locatie
Meer over Yunity
Contact
Mogelijkheden


Hoogsensitief?


Hooggevoeligheid oftewel HSP is zeer beslist geen ziekte. Hooggevoelig zijn is een staat van zijn. Hoogsensitieve personen hebben een zenuwstelsel dat zeer gevoelig is voor prikkels en stimulansen. Dankzij het gevoeligere zenuwstelsel zijn hooggevoelige personen in staat om informatie op een dieper niveau te verwerken en hebben ze weinig moeite met het oplossen van complexe problemen. Ze zijn oplettend en zich bewust van de zeer subtiele signalen uit de omgeving die meestal door anderen worden gemist. Stemmingen bij anderen mensen voelen ze moeiteloos aan.

 

Hooggevoelige mensen streven in hun relatie met anderen over het algemeen naar synthese en samenwerking. Hooggevoeligheid wordt door de ander echter niet altijd gewaardeerd. Vanwege de gewoonte van de westerse cultuur om het verstand boven het gevoel te plaatsen is men onvoldoende bekend met de achtergronden, de inhoud en de gevolgen van een fenomeen als hooggevoeligheid. Hierdoor voelen hooggevoelige personen zich regelmatig door hun medemens onvoldoende gewaardeerd.

 

 

Als je hoogsensitief bent, kunnen de volgende obstakels herkenbaar zijn:

    * Veel stress door prikkels van buiten.
    * Veel in je hoofd zitten en geen goed contact met je gevoel.
    * Slecht ontwikkeld gevoel van eigen identiteit.
    * Sterke tot extreme gerichtheid op anderen.
    * Moeite om je grenzen te bewaken, ook en vooral in relaties.
    * Snel last van overspanning en groter risico op (repeterende) burn-out.
    * Versnipperen van je energie.
    * Moeite met het vinden van een baan die bij je past, vaak onder je niveau.
    * Verborgen kwaliteiten op het creatieve vlak en tevens moeite om deze te ontwikkelen en/of tot uitdrukking te brengen.

 

Mensen die hooggevoelig zijn:

    * merken veel details en subtiliteiten op
    * hebben last van storingen die anderen niet shijnen op te merken
    * ervaren dat prikkels zoals harde geluiden hen aan henzelf ontrekken
    * voelen stemmingen van anderen goed aan
    * kunnen in contact met iemand anders het gevoel hebben leeg te lopen of leeggezogen te worden
    * houden meestal niet van drukte, menigten, winkelcentra enzovoort.
    * hebben last van (on)uitgesproken negatieve gevoelens van anderen
    * hebben een rijke innerlijke belevingswereld
    * dromen, fantaseren en overwegen veel
    * vinden het plezierig om tijd alleen door te brengen
    * ervaren, denken en voelen diep en intensief
    * zijn intutief en creatief
    * zijn vaak spiritueel geinteresseerd en begaafd
    * zijn zorgzaam en doen de dingen bewust
    * leven graag in hun eigen tempo
    * worden door de natuur, schoonheid en kunst diep beroerd
    * hebben gauw last van stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, nervositeit, en/ of andersoortige gevoelens van onbehagen
    * hebben snel last van stemmingswisselingen en sterke emoties
    * lopen een groter risico te lijden aan psychische en lichamelijke ziekten zoals depressiviteit, onzekerheid, angsten, chronische vermoeidheid, verslavingen.

 

Wat is het verschil tussen hoogsensitief en heel gevoelig?

Frappant is dat mensen die niet hoogsensitief zijn, maar wel heel gevoelig, last kunnen hebben van vergelijkbare symptomen. Je kunt namelijk heel gevoelig zijn en toch niet-hoogsensitief. Het verschil is dat een HSP (een hoogsensitief persoon) een dusdanig gevoelig zenuwstelsel heeft dat hij of zij veel sneller wordt overbelast door externe prikkels.

 

Wat is eigenlijk hoogsensitiviteit?
Hoogsensitiviteit is een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken. Mensen die deze eigenschap hebben krijgen vaak te horen dat ze ‘zo gevoelig zijn’. Je hebt sterk de neiging om af te stemmen op anderen en voor anderen te zorgen. Lawaaierige omgevingen mijd je het liefst. Je hebt veel tijd nodig om bij te komen van alle indrukken.

 

De oorzaak van hoogsensitiviteit?

Is gelegen in een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan dat van de meeste mensen. Onder gunstige omstandigheden hebben hoogsensitieve personen, ook wel HSP’s genoemd, een fijnzinnig en diepgaand observatievermogen waardoor zij dingen sneller en gedetailleerder waarnemen dan de meeste mensen. Stress en andere overbelasting zorgen er echter voor dat deze kwaliteiten worden ondermijnd en hun kracht verliezen. Het vermijden van stress is voor deze groep mensen dan ook uitermate belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 15 tot 20 % van de bevolking deze eigenschap heeft.

 

Kwaliteiten

Hoogsensitiviteit heeft enorme kwaliteiten in zich vooral op creatief gebied, maar in eerste instantie is het voor de persoon in kwestie erg moeilijk om deze kwaliteiten naar buiten te brengen. Alle aandacht gaat uit naar overleven en overeind blijven ondanks structurele overbelasting. De voorwaarde voor het ontwikkelen van de eigen talenten is dat een HSP eerst leert om met deze eigenschap om te gaan. Iemand die hoogsensitief is weet meestal wel dat hij of zij gevoelig is, maar kent doorgaans niet de achtergronden ervan. In dat geval heb je als HSP de neiging om jezelf dusdanig te overbelasten, dat je hierdoor vastloopt. Dit merk je privé doordat relaties niet goed lopen omdat je weinig gevoel hebt van eigen identiteit en in je werk doordat je snel overbelast bent en niet goed weet wat je werkelijke talenten zijn.

Veel HSP’s hebben niet in de gaten welk effect hun gedrag heeft op hun fysieke conditie.

 

Aanpassen

Ook als HSP wil je ‘erbij horen’, maar juist door te proberen om je aan te passen en mee te doen met het drukke ritme van onze gehaaste en stressvolle samenleving, ga je vroeg of laat onderuit. Als iemand die hoogsensitief is leert om beter met zichzelf om te gaan (prikkelniveaus goed bewaken en accepteren dat je anders functioneert) kunnen de creatieve kwaliteiten verder worden ontwikkeld en naar buiten gebracht. In dat geval zijn HSP’s niet alleen in staat om mensen goed aan te voelen, maar om diep door te dringen tot de essentie van dingen, om nieuwe verbanden te leggen die door anderen over het hoofd werden gezien en om bijzondere innovatieve oplossingen op het spoor te komen.

 

De uitdaging voor HSP’s is om hun kwetsbaarheid en hun kracht bijna van onder de grond uit te graven en opnieuw uit te vinden!

Welke mogelijkheden biedt Yunity voor HSP-ers?